ביכורה
נווט למעלה
maxresdefault.jpg 
תמונות מחוג צילום כיתות ה-ו
Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.
תרגיל חרום
בתאריך 21.2.18 יערך תרגיל חירום בו כל תלמיד יצטרך להיכנס לאתר ולבצע משימה. בהצלחה!
*****